Chi tiết gói cước
SD150
90GB (3GB/ngày)
150000 VNĐ/30 Ngày
Giới thiệu

Giá cước: 150.000đ/30 ngày/tháng.

Ưu đãi: 90GB (3GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 150.000đ/30 ngày/tháng.

Ưu đãi: 90GB (3GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau

90GB (3GB/ngày).
Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191. Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.