Chi tiết gói cước
6V180B
6GB/ngày +10 phút/cuộc nội mạng + 100P ngoại mạng
1080000 VNĐ/6 THÁNG
Giới thiệu
  • Miễn phí 6GB/Ngày
  • Miển phí 10phút/cuộc gọi nọi mạng
  • Miễn phí
  • Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic

 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi
  • Miễn phí 6GB/Ngày
  • Miển phí 10phút/cuộc gọi nọi mạng
  • Miễn phí
  • Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic

 

Miễn phí 6GB/Ngày Miển phí 10phút/cuộc gọi nọi mạng Miễn phí Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic