Chi tiết gói cước
MXH120
1GB/ngày+Tiktok, Youtube, Facebook,phút gọi
120000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

MXH120

1GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập

Miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng

Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày

Miễn phí  lưu lượng data truy cập tiktok , youtube, facebook, tin nhắn messenger

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

MXH120

1GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập

Miễn phí 10p/cuộc gọi nội mạng

Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày

Miễn phí  lưu lượng data truy cập tiktok , youtube, facebook, tin nhắn messenger

MXH120 1GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng Miển phí 30 phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày Miễn phí lưu lượng data truy cập tiktok , youtube, facebook, tin nhắn messenger