Chi tiết gói cước
SD90
45GB (1,5GB/ngày).
90000 VNĐ/30 Ngày
Giới thiệu

Giá cước:.

-TB trả trước 90.000đ/30 ngày.

-TB trả sau 90.000đ/tháng.

Ưu đãi: 45GB (1,5GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước:.

-TB trả trước 90.000đ/30 ngày.

-TB trả sau 90.000đ/tháng.

Ưu đãi: 45GB (1,5GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau.

Ưu đãi: 45GB (1,5GB/ngày).
Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191. Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.