Chi tiết gói cước
12V90B
1GB/ngày +10 phút/cuộc nội mạng + 30P ngoại mạng
1080000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

- Miển phí data 1GB/ngày

-Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng ( Miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng từ 10 phút trở xuống).

- 30 phút ngoại mạng/30 ngày

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

- Miển phí data 1GB/ngày

-Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng ( Miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng từ 10 phút trở xuống).

- 30 phút ngoại mạng/30 ngày

- Miển phí data 1GB/ngày -Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng ( Miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng từ 10 phút trở xuống). - 30 phút ngoại mạng/30 ngày