Chi tiết gói cước
3SD125Z
7GB/Ngày(5GB tại Đồng Tháp + 2GB Toàn Quốc)
375000 VNĐ/3 tháng
Giới thiệu

Ưu đãi:

7GB/Ngày ( 5GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc)

Miển phí gói TV360 basic

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi:

7GB/Ngày ( 5GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc)

Miển phí gói TV360 basic

Ưu đãi: 7GB/Ngày ( 5GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc) Miển phí gói TV360 basic
Huỷ gói cước soạn: HUY 3SD125Z gửi 191