Chi tiết gói cước
6SD90
270GB (1.5GB/ngày)
540000 VNĐ/180 ngày
Giới thiệu
Ưu đãi

Giá cước: 540.000đ/180 ngày.

Ưu đãi: 270GB (1,5GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi
Ưu đãi

Giá cước: 540.000đ/180 ngày.

Ưu đãi: 270GB (1,5GB/ngày).

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

Ưu đãi: 270GB (1,5GB/ngày).
Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191. Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.