Chi tiết gói cước
12V200B
8GB/ngày +20 phút/cuộc nội mạng + 100P ngoại mạng
2400000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

 

  • Miễn phí 8GB/Ngày
  • Miển phí 20phút/cuộc gọi nọi mạng
  • Miễn phí
  • Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic

 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

 

  • Miễn phí 8GB/Ngày
  • Miển phí 20phút/cuộc gọi nọi mạng
  • Miễn phí
  • Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic

 

Miễn phí 8GB/Ngày Miển phí 20phút/cuộc gọi nọi mạng Miễn phí Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic