Chi tiết gói cước
V15B
1GB/15ngày + 5P/Cuộc gọi nội mạng
15000 VNĐ/15 ngày
Giới thiệu

Ưu đãi:

- 1GB/15Ngày hết 1GB dừng truy cập

- Miễn phí 5p/cuộc gọi nội mạng

- Miển phí data truy cập Zalo

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi:

- 1GB/15Ngày hết 1GB dừng truy cập

- Miễn phí 5p/cuộc gọi nội mạng

- Miển phí data truy cập Zalo

Ưu đãi: - 1GB/15Ngày hết 1GB dừng truy cập - Miễn phí 5p/cuộc gọi nội mạng - Miển phí data truy cập Zalo
HUỶ GÓI CƯỚC SOẠN HUY V15B GỬI 191