Chi tiết gói cước
6SD125Z
8GB/Ngày(6GB tại Đồng Tháp + 2GB Toàn Quốc)
750000 VNĐ/6 tháng
Giới thiệu

Ưu đãi:

8GB/Ngày ( 6GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc)

Miển phí gói TV360 basic

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi:

8GB/Ngày ( 6GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc)

Miển phí gói TV360 basic

8GB/Ngày ( 6GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc) Miển phí gói TV360 basic
Huỷ gói cướ soạn: HUY 6SD125Z gửi 191