Chi tiết gói cước
V35B
500MB/ngày +10 phút/cuộc nội mạng
35000 VNĐ/15 ngày
Giới thiệu

Ưu đãi:

- Miễn phí 500MB /ngày hết lưu lượng dừng truy cập

-Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng

- Miễn phí lưu lượng data  truy cậpZalo

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi:

- Miễn phí 500MB /ngày hết lưu lượng dừng truy cập

-Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng

- Miễn phí lưu lượng data  truy cậpZalo

Ưu đãi: - Miễn phí 500MB /ngày hết lưu lượng dừng truy cập -Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng - Miễn phí lưu lượng data  truy cậpZalo
HUY GÓI CƯỚC SOẠN : HUY V35B GỬI 191