Chi tiết gói cước
6MXH100
1GB/ ngày+Miễn phí data Tiktok, Youtube, Facebook
600000 VNĐ/6 tháng
Giới thiệu

- 1GB/ ngày

+ Miển phí 100% lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

- 1GB/ ngày

+ Miển phí 100% lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook

Miễn phí data xem TV360 và miễn phí gói TV360 basic
Kiểm tra tài khoản soạn : KTTK gửi 191 Huỷ gói cước soạn: HUY 6MXH100 gửi 191