Chi tiết gói cước
MI7D
700MB
7000 VNĐ/đến 24h cùng ngày
Giới thiệu

Ưu đãi:
+ Có 700MB sử dụng đến 24h ngày đăng ký. Hết lưu lượng hệ thống dừng truy cập.
+ Khách hàng dùng gói MI7D có thể đăng ký đồng thời với các gói MI khác.
+ Nếu khách hàng dùng song song với gói MI khác thì hệ thống sẽ ưu tiên trừ lưu lượng data như sau: trừ các gói MI7D trước => gói data chính của khách hàng.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi:
+ Có 700MB sử dụng đến 24h ngày đăng ký. Hết lưu lượng hệ thống dừng truy cập.
+ Khách hàng dùng gói MI7D có thể đăng ký đồng thời với các gói MI khác.
+ Nếu khách hàng dùng song song với gói MI khác thì hệ thống sẽ ưu tiên trừ lưu lượng data như sau: trừ các gói MI7D trước => gói data chính của khách hàng.

Có 700MB sử dụng đến 24h ngày đăng ký. Hết lưu lượng hệ thống dừng truy cập.
Hủy: Soạn HUY MI7D gửi 191