Chi tiết gói cước
SD125Z
6GB/Ngày(4GB tại Đồng Tháp + 2GB Toàn Quốc)
125000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Ưu đãi:

6GB/Ngày ( 4GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB/ngày sử dụng toàn Quốc)

Miển phí gói TV360 basic

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi:

6GB/Ngày ( 4GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB/ngày sử dụng toàn Quốc)

Miển phí gói TV360 basic

Ưu đãi: 6GB/Ngày ( 4GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB/ngày sử dụng toàn Quốc) Miển phí gói TV360 basic
Huỷ gói cước soạn: HUY SD125Z gửi 191