Chi tiết gói cước
SD1365
5GB/ngày hết lưu lượng dừng truy cập
135000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu
  • Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic 
  Cú pháp nhắn tin:
gửi
  • Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic 
- Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập - Miễn phí truy cập tivi 360 basic