Chi tiết gói cước
12SD125Z
9GB/Ngày(G7B tại Đồng Tháp + 2GB Toàn Quốc)
1500000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

Ưu đãi:

9GB/Ngày ( 7GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc)

Miển phí gói TV360 basic

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi:

9GB/Ngày ( 7GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc)

Miển phí gói TV360 basic

9GB/Ngày ( 7GB sử dụng tại Đồng Tháp + 2GB sử dụng toàn Quốc) Miển phí gói TV360 basic
Huỷ gói cước soạn: HUY 12SD125Z gửi 191