Chi tiết gói cước
6SD135
5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
810000 VNĐ/6 THÁNG
Giới thiệu
  • Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic 
  Cú pháp nhắn tin:
gửi
  • Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic 
- Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập - Miễn phí truy cập tivi 360 basic