Chi tiết gói cước
V120B
1.5GB/ngày +10 phút/cuộc nội mạng + 50P ngoại mạng
120000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

- Miển phí data 1.5GB/ngày

-Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng ( Miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng từ 10 phút trở xuống).

- 50 phút ngoại mạng/30 ngày

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

- Miển phí data 1.5GB/ngày

-Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng ( Miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng từ 10 phút trở xuống).

- 50 phút ngoại mạng/30 ngày

- Miển phí data 1.5GB/ngày -Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng ( Miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng từ 10 phút trở xuống). - 50 phút ngoại mạng/30 ngày