Chi tiết gói cước
12MXH100
1GB/ ngày+Miễn phí data Tiktok, Youtube, Facebook
1200000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

Khuyến Mãi:

- 1GB/ ngày

+ Miển phí 100% lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Khuyến Mãi:

- 1GB/ ngày

+ Miển phí 100% lưu lượng data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook

Miễn phí data xem TV360 và miễn phí gói TV360 basic