Chi tiết gói cước
V200B
8GB/ngày +20 phút/cuộc nội mạng + 100P ngoại mạng
200000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu
  • Miễn phí 8GB/Ngày
  • Miển phí 20phút/cuộc gọi nọi mạng
  • Miễn phí
  • Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic
  Cú pháp nhắn tin:
gửi
  • Miễn phí 8GB/Ngày
  • Miển phí 20phút/cuộc gọi nọi mạng
  • Miễn phí
  • Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic
- Miễn phí 8GB/Ngày - Miển phí 20phút/cuộc gọi nọi mạng - Miễn phí - Miễn phí 100phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày - Miễn phí truy cập tivi 360 basic