Chi tiết gói cước
V25B
3GB/15 ngày +10 phút/cuộc nội mạng
25000 VNĐ/15 ngày
Giới thiệu

Ưu đãi:

3GB sử dụng trong j15 ngày

Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng

Miễn phí lưu lượng data truy cập zalo

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi:

3GB sử dụng trong j15 ngày

Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng

Miễn phí lưu lượng data truy cập zalo

Ưu đãi: 3GB sử dụng trong j15 ngày Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng Miễn phí lưu lượng data truy cập zalo
HUỶ GÓI CƯỚC SOẠN HUY V25B GỬI 191