Chi tiết gói cước
6SD70
180GB (1GB/ngày)
420000 VNĐ/180 ngày
Giới thiệu

Ưu đãi: 180GB (1GB/ngày).

- Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Ưu đãi: 180GB (1GB/ngày).

- Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

Ưu đãi: 180GB (1GB/ngày). - Gói cước gia hạn sau 180 ngày.
Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191. Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191.