Chi tiết gói cước
12MXH120
1GB/ngày+Tiktok, Youtube, Facebook,phút gọi
1440000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

1GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập

Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng

Miển phí 30 phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày

Miển phí lưu lượng data truy cập tiktok , youtube, facebook, tin nhắn messenger

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

1GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập

Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng

Miển phí 30 phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày

Miển phí lưu lượng data truy cập tiktok , youtube, facebook, tin nhắn messenger

1GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập Miển phí 10p/cuộc gọi nội mạng Miển phí 30 phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày Miển phí lưu lượng data truy cập tiktok , youtube, facebook, tin nhắn messenger