Chi tiết gói cước
12SD135
5GB/ngày hết lưu lượng dừng truy cập
1620000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu
  • Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic
  Cú pháp nhắn tin:
gửi
  • Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập
  • Miễn phí  truy cập  tivi 360 basic
- Miễn phí 5GB/Ngày hết lưu lượng dừng truy cập - Miễn phí truy cập tivi 360 basic