Chi tiết gói cước
12UMAX90
Không giới hạn lưu lượng data
1080000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

12UMAX90 : 1080.000/12 tháng không giới hạn lưu lượng data

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

12UMAX90 : 1080.000/12 tháng không giới hạn lưu lượng data

Không giới hạn lưu lượng truy cập data
Áp dụng cho thuê bao kích họat mới từ ngày 01/09/2022 về sau