Chi tiết gói cước
12UMAX70
84GB tốc độ cao + tốc độ thường không giới hạn
840000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

12UMAX70 : 840.000/Tháng Mỗi tháng có 7GB tốc độ cao, hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường, Sử dụng trong 12 chu kỳ

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

12UMAX70 : 840.000/Tháng Mỗi tháng có 7GB tốc độ cao, hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường, Sử dụng trong 12 chu kỳ

Mỗi tháng có 7GB tốc độ cao, hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường, Sử dụng trong 12 chu kỳ
Áp dụng thuê bao nhận tin nhắn hoặc theo danh sách lựa chọn của Viettel