Chi tiết gói cước
6UMAX70
42GB tốc độ cao + tốc độ thường không giới hạn
420000 VNĐ/6 tháng
Giới thiệu

6UMAX70 : 420.000đ/6tháng , mỗi tháng Quý khách có 7GB/tháng tốc độ cao, hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường. sử dụng trong 6 tháng

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

6UMAX70 : 420.000đ/6tháng , mỗi tháng Quý khách có 7GB/tháng tốc độ cao, hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường. sử dụng trong 6 tháng

Mỗi tháng Quý khách có 7GB/tháng tốc độ cao, hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường. sử dụng trong 6 tháng
Áp dụng thuê bao nhận tin nhắn hoặc theo danh sách lự chọn của Viettel