Chi tiết gói cước
12ST90N
4GB/ngày sử dụng trong 12 tháng
1080000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

12ST90NGói 6ST90N: 1.080.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 12 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

12ST90NGói 6ST90N: 1.080.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 12 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

12ST90NGói 6ST90N: 1.080.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 12 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.