Chi tiết gói cước
6ST90N
4GB/ngày sử dụng trong 6 tháng
540000 VNĐ/6 tháng
Giới thiệu

Gói 6ST90N: 540.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 6 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói 6ST90N: 540.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 6 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

Gói 6ST90N: 540.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 6 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.
HUY gói cước soạn: HUY 6ST90N gửi 191 Kiểm tra Lưu lượng : KTTK gửi 191