Chi tiết gói cước
3ST90N
4GB/ngày sử dụng trong 3 tháng
270000 VNĐ/3 THÁNG
Giới thiệu

Gói 3ST90N: 270.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 3 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói 3ST90N: 270.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 3 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

Gói 3ST90N: 270.000đ/tháng. Quý khách có 4G/ngày sử dụng trong 3 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.
Huỷ gói cước soạn: HUY 3ST90N gửi 191 Kiểm tra lưu lượng soạn: KTTK gửi 191