Chi tiết gói cước
12ST60N
2GB/ngày sử dụng trong 12 tháng
720000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

Gói 12ST60N: 720.000đ/6 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong 12 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói 12ST60N: 720.000đ/6 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong 12 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

Gói 12ST60N: 720.000đ/6 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong 12 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.
Huỷ gói cước soạn: HUY 12ST60N gửi 191 Kiểm tra lưu lượng soạn: KTTK gửi 191