Chi tiết gói cước
6ST60N
2GB/ngày trong 6 tháng
360000 VNĐ/6 THÁNG
Giới thiệu

Gói 6ST60N: 360.000đ/6 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong  6 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói 6ST60N: 360.000đ/6 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong  6 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

Gói 6ST60N: 360.000đ/6 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong  6 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.
Huỷ gói cước soạn : HUY 6ST60N gửi 191 kiểm tra lưu lượng soạn: KTTK gửi 191