Chi tiết gói cước
3ST60N
2GB/ngày trong 3 tháng
180000 VNĐ/90 ngày
Giới thiệu

Gói 3ST60N: 180.000đ/3 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong  3 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói 3ST60N: 180.000đ/3 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong  3 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.

Gói 3ST60N: 180.000đ/3 tháng. Quý khách có 2G/ngày sử dụng trong  3 tháng. Hết lưu lượng dừng truy cập.
Huỷ gói cước soạn: HUY 3ST60N gửi 191 Kiểm tra lưu lượng soạn: KTTK gửi 191