Chi tiết gói cước
12V150N
180GB/tháng ( mỗi ngày 6GB) trong 12 tháng
1800000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

Gói 12V150N : 1.800.000đ sử dụng 12 chu kỳ ( 12 tháng), mỗi chu kỳ 30 ngày (180GB), 6GB/ngày, Miển phí gọi nội mạng <20p/cuộc, 50 phút gọi ngoại mạng

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói 12V150N : 1.800.000đ sử dụng 12 chu kỳ ( 12 tháng), mỗi chu kỳ 30 ngày (180GB), 6GB/ngày, Miển phí gọi nội mạng <20p/cuộc, 50 phút gọi ngoại mạng

Gói 12V150N : 1.800.000đ sử dụng 12 chu kỳ ( 12 tháng), mỗi chu kỳ 30 ngày (180GB), 6GB/ngày, Miển phí gọi nội mạng <20p/cuộc, 50 phút gọi ngoại mạng
Hủy gia hạn: Soạn HUY 12V150N gui 191 Hủy gói cước: Soạn HUYDATA 12V150N gửi 191