Chi tiết gói cước
V120N
120GB+20p/cuộc nội mạng1000 phút)+50p ngoại mạng
120000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 120.000đ/30 ngày

- Ưu đãi:  120GB (4GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng 

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 120.000đ/30 ngày

- Ưu đãi:  120GB (4GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng 

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

- Ưu đãi:  120GB (4GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng 
Hủy gia hạn: Soạn HUY V120N gui 191 Hủy gói cước: Soạn HUYDATA V120N gửi 191