Chi tiết gói cước
V120Z
4Gb/ngày+20p/cuộc nội mạng +50p ngoại mạng
90000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Với 90k/tháng: Quý khách hàng có 4GB/ngày , miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20p + 50p ngoại mạng. Lưu ý chương trình chỉ áp dụng cho thuê bao kích hoạt mới tại đồng tháp.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 90k/tháng: Quý khách hàng có 4GB/ngày , miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20p + 50p ngoại mạng. Lưu ý chương trình chỉ áp dụng cho thuê bao kích hoạt mới tại đồng tháp.

Với 90k/tháng: Quý khách hàng có 4GB/ngày , miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng <20p + 50p ngoại mạng. Lưu ý chương trình chỉ áp dụng cho thuê bao kích hoạt mới tại đồng tháp.
Lưu ý chương trình chỉ áp dụng cho thuê bao kích hoạt mới tại đồng tháp.