Chi tiết gói cước
3V90C
1Gb/ngày+20p/cuộc nội mạng +20p ngoại mạng
270000 VNĐ/3 tháng
Giới thiệu

Gói 3V90C: 270.000đ Quý khách có 1Gb/ngày + miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20p/cuộc tối đa 1000 phút +20p ngoại mạng + miển phí data truy cập tiktok. chia làm 3 chu kỳ mỗi chu kỳ 30 ngày. tổng số ngày sử dụng là 3 tháng.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói 3V90C: 270.000đ Quý khách có 1Gb/ngày + miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20p/cuộc tối đa 1000 phút +20p ngoại mạng + miển phí data truy cập tiktok. chia làm 3 chu kỳ mỗi chu kỳ 30 ngày. tổng số ngày sử dụng là 3 tháng.

Gói 3V90C: 270.000đ Quý khách có 1Gb/ngày + miển phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20p/cuộc tối đa 1000 phút +20p ngoại mạng + miển phí data truy cập tiktok. chia làm 3 chu kỳ mỗi chu kỳ 30 ngày. tổng số ngày sử dụng là 3 tháng.
Hủy gia hạn gói cước soạn: HUY gửi 191 Hủy gói cước soạn: HUYDATA gửi 191 Tra cứu lưu lượng data còn lại : TTTK gửi 191 Tra cứu phút gọi còn lại bấm *102# nhấn gọi