Chi tiết gói cước
D500T
5GB/Tháng chu kỳ 12 tháng
500000 VNĐ/12 Tháng
Giới thiệu

Gói D500T: Với 500 ngàn đồng Quý khách có 5GB data /tháng. Chu kỳ trong 12 tháng. Hết tốc độ cao truy cập với tốc độ tháp.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói D500T: Với 500 ngàn đồng Quý khách có 5GB data /tháng. Chu kỳ trong 12 tháng. Hết tốc độ cao truy cập với tốc độ tháp.

Gói D500T: Với 500 ngàn đồng Quý khách có 5GB data /tháng. Chu kỳ trong 12 tháng. Hết tốc độ cao truy cập với tốc độ tháp.
Kiểm tra lưu lượng soạn: KTTK gửi 191 Hủy gói Soạn : HUY D500T gửi 191