Chi tiết gói cước
UMAX50N
5GB
50000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Umax50N: 50.000đ/ 30 ngày ưu đãi 5GB, hết 5GB truy cập tốc độ thường (truy cập được Youtube, Facebook..)
 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Umax50N: 50.000đ/ 30 ngày ưu đãi 5GB, hết 5GB truy cập tốc độ thường (truy cập được Youtube, Facebook..)
 

Umax50N: 50.000đ/ 30 ngày ưu đãi 5GB, hết 5GB truy cập tốc độ thường (truy cập được Youtube, Facebook..)
Kiểm tra lưu lượng soạn: KTTK gửi 191 Hủy gói soạn: HUY UMAX50N gửi 191