Chi tiết gói cước
V7C
500MB + 50 phút gọi nội mạng
7000 VNĐ/24h
Giới thiệu

New : Gói cước V7C Viettel : Chỉ 7.000đ/Ngày Quý Kách hàng có 500MB data 4G tốc độ cao và 50 Phút gọi nội mạng miển phí. Sử dụng đến 24h cùng ngày.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

New : Gói cước V7C Viettel : Chỉ 7.000đ/Ngày Quý Kách hàng có 500MB data 4G tốc độ cao và 50 Phút gọi nội mạng miển phí. Sử dụng đến 24h cùng ngày.

New : Gói cước V7C Viettel : Chỉ 7.000đ/Ngày Quý Kách hàng có 500MB data 4G tốc độ cao và 50 Phút gọi nội mạng miển phí. Sử dụng đến 24h cùng ngày.
Huỷ gói cước soạn: HUY V7C gửi 191