Chi tiết gói cước
V200C
60GB+20p/cuộc nội mạng(1000 phút)+100p ngoại mạng
200000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 200.000đ/lần đăng ký.
Ưu đãi:
60GB  (2GB/ngày) + miễn phí 20p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút + 100p thoại  ngoại + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim  trên ứng dụng Viettel TV. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày.
 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 200.000đ/lần đăng ký.
Ưu đãi:
60GB  (2GB/ngày) + miễn phí 20p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút + 100p thoại  ngoại + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim  trên ứng dụng Viettel TV. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày.
 

Giá cước: 200.000đ/lần đăng ký. Ưu đãi: 60GB  (2GB/ngày) + miễn phí 20p/cuộc thoại nội, tối đa 1000 phút + 100p thoại  ngoại + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim  trên ứng dụng Viettel TV. Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày.  
Hủy gia hạn: Soạn HUY V200C gửi 191. Hủy gói: HUYDATA V200C gửi 191.