Chi tiết gói cước
V150C
45GB+20p/cuộc nội mạng(1000 phút)+50p ngoại mạng
150000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 50.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT)

- Ưu đãi:  45GB  (1.5GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) +  50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox +  Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV. Ưu đãi sử dụng trong 30  ngày.

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 50.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT)

- Ưu đãi:  45GB  (1.5GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) +  50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox +  Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV. Ưu đãi sử dụng trong 30  ngày.

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

 

Giá cước: 50.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT) - Ưu đãi:  45GB  (1.5GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) +  50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox +  Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV. Ưu đãi sử dụng trong 30  ngày. + Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.
Hủy gia hạn: Soạn HUY V150C gui 191 Hủy gói cước: Soạn HUYDATA V150C gửi 191