Chi tiết gói cước
V120C
30GB+20p/cuộc nội mạng(1000 phút)+50p ngoại mạng
120000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 120.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT)

- Ưu đãi:  30GB (1GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 120.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT)

- Ưu đãi:  30GB (1GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Giá cước: 120.000đ/7 ngày (Đã bao gồm VAT) - Ưu đãi:  30GB (1GB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 50 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok + Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.
Hủy gia hạn: Soạn HUY V120C gui 191 Hủy gói cước: Soạn HUYDATA V120C gửi 191