Chi tiết gói cước
V90C
15GB+20p/cuộc nội mạng(1000 phút)+20p ngoại mạng
90000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 90.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT)

- Ưu đãi:  15GB (500MB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 20 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 90.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT)

- Ưu đãi:  15GB (500MB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 20 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Giá cước: 90.000đ/7 ngày (Đã bao gồm VAT) - Ưu đãi:  15GB (500MB/ngày) + 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + 20 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok + Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.
Hủy gia hạn: Soạn HUY V90C gui 191 Hủy gói cước: Soạn HUYDATA V90C gửi 191