Chi tiết gói cước
V70C
9GB + 10p/cuộc gọi nội mạng(tối đa 1000 phút)
70000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 70.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT)

- Ưu đãi:  Có ngay 9GB + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 70.000đ/30 ngày (Đã bao gồm VAT)

- Ưu đãi:  Có ngay 9GB + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)

+ Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

Giá cước: 70.000đ/7 ngày (Đã bao gồm VAT) - Ưu đãi:  Có ngay 9GB + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút) + Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.
Hủy gia hạn: Soạn HUY V70C gui 191 Hủy gói cước: Soạn HUYDATA V70C gửi 191