Chi tiết gói cước
2GB tốc độ cao
10000 VNĐ/Đến 24h cùng ngày đăng ký
Giới thiệu

Giá cước: 10.000đ/lần.
Ưu đãi:
+ Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
+ Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 10.000đ/lần.
Ưu đãi:
+ Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
+ Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)

Giá cước: 10.000đ/lần. Ưu đãi: + Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký + Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)
HỦY DỊCH VỤ Hủy gia hạn: Soạn HUY ST10K gửi 191. Hủy gói: HUYDATA ST10K gửi 191.