Chi tiết gói cước
ST120K
2GB/ngày
120000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 120.000đ/lần đăng ký.
Ưu đãi:
Đăng ký mới từ 19/08/2020:
- Có 2GB tốc độ cao/ngày, hết lưu lượng ngừng truy cập.
- Miễn phí 25GB lưu trữ trên DV LifeBOX (gói Vip1)
- Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng ViettelTV
- Gói cước gia hạn sau 30 ngày với TB trả trước, khi hết tháng với TB trả sau.
Đăng ký trước ngày 19/08/2020 và gia hạn thành công:
- 90GB (3GB/ngày). Hết lưu lượng ngừng truy cập

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 120.000đ/lần đăng ký.
Ưu đãi:
Đăng ký mới từ 19/08/2020:
- Có 2GB tốc độ cao/ngày, hết lưu lượng ngừng truy cập.
- Miễn phí 25GB lưu trữ trên DV LifeBOX (gói Vip1)
- Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng ViettelTV
- Gói cước gia hạn sau 30 ngày với TB trả trước, khi hết tháng với TB trả sau.
Đăng ký trước ngày 19/08/2020 và gia hạn thành công:
- 90GB (3GB/ngày). Hết lưu lượng ngừng truy cập

Giá cước: 120.000đ/lần đăng ký. Ưu đãi: Đăng ký mới từ 19/08/2020: - Có 2GB tốc độ cao/ngày, hết lưu lượng ngừng truy cập. - Miễn phí 25GB lưu trữ trên DV LifeBOX (gói Vip1) - Miễn phí xem truyền hình trên ứng dụng ViettelTV - Gói cước gia hạn sau 30 ngày với TB trả trước, khi hết tháng với TB trả sau. Đăng ký trước ngày 19/08/2020 và gia hạn thành công: - 90GB (3GB/ngày). Hết lưu lượng ngừng truy cập
HỦY DỊCH VỤ Hủy gia hạn: HUY gửi 191 Hủy hẳn gói: HUYDATA gửi 191