Chi tiết gói cước
12S120
28GB/28ngày (sử dụng 12 chu kỳ)
1440000 VNĐ/28 ngày ( 12 chu kỳ)
Giới thiệu

Với 1.440.000 Quý khách 28GB/28 Ngày trong 12 chu kỳ ( 12 tháng). Hết Tốc độ cao dừng truy cập

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 1.440.000 Quý khách 28GB/28 Ngày trong 12 chu kỳ ( 12 tháng). Hết Tốc độ cao dừng truy cập

Với 1.440.000 Quý khách 28GB/28 Ngày trong 12 chu kỳ ( 12 tháng). Hết Tốc độ cao dừng truy cập
Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191 Hủy gói soạn HUY 12S120 gửi 191