Chi tiết gói cước
6S120
28GB/28ngày (sử dụng 6 chu kỳ)
720000 VNĐ/28 ngày
Giới thiệu

Với 720.000đ Quý khách 28GB/ 28 ngày trong 6 chu kỳ ( 6 tháng).  Hết tốc độ cao dừng truy cập

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 720.000đ Quý khách 28GB/ 28 ngày trong 6 chu kỳ ( 6 tháng).  Hết tốc độ cao dừng truy cập

Với 720.000đ Quý khách 28GB/ 28 ngày trong 6 chu kỳ ( 6 tháng).  Hết tốc độ cao dừng truy cập
Kiểm tra lưu lượng KTTK gửi 191 Hủy gói soạn HUY 6S120 gửi 191