Chi tiết gói cước
12V120
2GB/Ngày+20p/cuộc nội mạng+50p Ngoại mạng
1440000 VNĐ/12 tháng
Giới thiệu

- Ưu đãi (tại mỗi chu kỳ 30 ngày) trong 12 chu kỳ: Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng; 50 phút ngoại mạng; 60GB (2GB/ngày)

 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

- Ưu đãi (tại mỗi chu kỳ 30 ngày) trong 12 chu kỳ: Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng; 50 phút ngoại mạng; 60GB (2GB/ngày)

 

- Ưu đãi (tại mỗi chu kỳ 30 ngày) trong 12 chu kỳ: Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng; 50 phút ngoại mạng; 60GB (2GB/ngày)
Kiểm Tra Lưu lượng soan KTTK gửi 191 Hủy gói cước soạn HUY 12V120 Gửi 191